idkn.wordpress.com
מזלגות נעוצים
בתקופה האחרונה, נעשו מספר פעולות fork לפרויקטים מוכרים, בהם node.js ודביאן. בנוסף, פרויקט docker מקבל מתחרה, לאחר שחברת CoreOS הודיעה כי לא מקובל עליה הכיון של docker. אני מוצא כי חלק לא מבוטל מהדב…