idkn.wordpress.com
webrtc ORTC
הקדמה במידה ולא הכרתם, יש בעולם הHTML5 (באזז וורד בפני עצמו) טכנולוגיה מדהימה לזרימת מדיה בשם webrtc (אשר אפילו אני מספק עבורה פתרונות). הרעיון הוא לקחת SDP ו RTP (שכמובן מכיל RTCP) ולאפשר להזרים א…