idkn.wordpress.com
למי הפרופיל רשת חברתית קיים אחרי המוות ?
יש חבר פייסבוק אשר התאבד לפני יותר מחצי שנה, בעקבות אירועים בעבודה שלו. בשביל לא לפגוע במשפחתו, לא אזכיר במה עסק, את שמו או את הסיבה ל"אירועים". כאשר הגיע יום ההולדת של אותו אדם, התחלקו ה…