idkn.wordpress.com
NaCl, Sodium והצפנה
אחד הדברים שלדעתי רוב העולם הבין סוף כל סוף, בייחוד אחרי Heart Bleed היא שהצפנה זה קשה. מספיק באג אחד בשביל שזה ישבר. היות והצפנה זה קשה, יש אנשים שקמו והחליטו לעשות מעשה – ליצור ספריות אשר מ…