idkn.wordpress.com
תם עידן הפרטיות, תחי הפרטיות
Le roi est mort, vive le roi !‎ אנשים נוטים להכריז כי עלינו לקבל את העובדה כי אין יותר פרטיות בעולם.ומשום מה אני לא מסכים איתם. אנחנו חיים בעידן של מאגרי מידע, ואנחנו חיים בעידן בו אנחנו יכולים לחש…