idkn.wordpress.com
דרך קצרה שהיא ארוכה ודרך ארוכה שהיא קצרה
ישנו סיפור על אדם אשר רצה לדעת מה היא הדרך להיכנס לעיר. בדרך הוא פוגש ילד, ושואל אותו בנושא. הילד מספר לו כי ישנם שני דרכים: דרך קצרה שהיא ארוכה, ודרך ארוכה שהיא קצרה. האדם ביקש ממנו את הדרך הקצרה,…