idkn.wordpress.com
כשיש לך פטיש אוויר ביד …
לפני מספר חודשים עשיתי פרוייקט עם מישהו שהעסק שלו הוא פיתוח מערכות על wordpress. הייתי צריך לבנות לו מערכת מבוססת טלפוניה לעסק שלו, עם ממשק ניהול למספר דברים, משהו כמו 3 מסכי ניהול, ובנוסף מספר נית…