idkn.wordpress.com
לאן פרל נעלמה אצלי ?
לפני שבוע חבר ביקש ממני סיוע במיון סוגי אימלים שיש לו בלוג (שרת SMTP). הוא היה צריך לקחת מידע ממספר שורות ולאחד אותם לפי מזהה מסויים שנמצא בלוג (מספר מזהה השליחה), אבל רק כאשר מתקיים משהו מסויים שם…