idkn.wordpress.com
בזיון השעון (או איך חברות סלולר דופקות את הלקוחות שלהן)
בזמן כתיבת שורות אלו, קיבלנו צורך לשנות את השעון בטלפון החכם לשעון אתונה. הסיבה לכך היא שישראל שינתה את החוקים להזזת השעון, אשר צריך להיות ב27/10/2013, אך לפני השינוי הזה, הזמן היה צריך להיות שונה,…