idkn.wordpress.com
האם זיהוי ביומטרי יפתור בעיות זיהוי ?
פרולוג יום אחד, משום מקום, קם לו אדם, אשר קיבל על עצמו את השם רודולף אבל, ומצא עצמו בניו יורק, שם התבקש להמשיך בעבודות הריגול שעשה עבור ה KGB, רק הפעם במקום הגרמנים, היה זה כנגד ארה"ב. אדם &q…