idkn.wordpress.com
מה צריך להבין בפיתוח אפליצקיות לסלולר
אתחיל בגילוי נאות: אינני מפתח אפליקציות לסלולר. כבר זמן מה שאני חוקר את עולם פיתוח הסלולר. העניין הוא שלכתוב תוכנה זה קל. לכתוב תוכנה מתאימה לסלולר זה קשה. כאשר אני מדבר על לכתוב תוכנה שמתאימה לסלו…