idkn.wordpress.com
מה נדרש בשביל אתר ?
לפני מספר חודשים, ראיתי מישהו שחיפש עבודה בקהילה, והדגיש כי אין לו רצון לפתח ווב, וזה די הוריד לי יכולת לעזור לבחור באיזושהי צורה, היות וכל מקומות שחיפשו עובדים שידעתי עליהם (חלקם לא פרסם את זה אפי…