idkn.wordpress.com
הפצת לינוקס מול תוכנה
לפני מספר חודשים היה ויכוח גדול בwhatsup בו הועלו הרבה נושאים מדוע גישה מסויימת היא לא נכונה והגישה הנכונה היא כי יש לחשוב לפי הפצת לינוקס, ולא לפי צרכי התוכנה שלך. אבל יש מספר בעיות שאנשי תוכנה אש…