idkn.wordpress.com
דרושה חשיבה חדשה לחקיקת מזיקים
אחת מהבעיות הגדולות שרובינו חווים, היא ספאם אלקטרוני. ישנו "חוק הספאם", אך הוא לוקה בחסר, היות והוא דורש ממני בכל זאת לעבוד קשה ולהתמודד עם התופעה באופן פרטני. כלומר כל מטריד צריך לקבל ממ…