idkn.wordpress.com
האם גוגל בצרות ?
גוגל בשנתיים האחרונות סוגרים הרבה שירותים אשר בעבר נתנו בחינם. רובם היו שירותים אשר לא היו בשימוש נרחב אם בכלל, ולכן נראה כי היה הגיון מסויים בהסרת השירות. ואז גוגל הודיעה כי היא הולכת לסגור את rea…