idkn.wordpress.com
הארץ סוגרת את התוכן, ללא מתן תמורה לקורא
עיתון הארץ הודיע כי יסגור את העיתון לקריאה מבחוץ, ויתן רק לרוכשי מנוי לקרוא את התוכן שלו. על פניו אין לי שום בעיה עם הנושא. זכותו של עסק כלכלי להחליט כיצד הוא רוצה להרוויח את כספו. הבעיה מתחילה שאנ…