idkn.wordpress.com
לזרוס, חדשות תקופתיות
הרבה זמן שלא היה לי זמן לכתוב את הפינה שלי של חדשות לזרוס, ובנתיים עברו להן מספר גרסאות חדשות (מאז גרסה 1.0). הנה חלק קטן מהדברים אשר הוכרזו בשלושה חודשים האחרונים בנושא: ביום שני האחרון (4/02/2013…