idkn.wordpress.com
תובנות השוק מהרצאה שהעברתי
העברתי ללקוח אשר חי ונושם "מיקרוסופט" הרצאה על טכנולוגיות שהוא אינו מכיר, אבל יכולים לשנות לו את כל מאזן ההתמודדות שלו עם דברים שקיימים כיום בשוק. ההרצאה היתה על git וההבדלים בינו לבין sv…