idkn.wordpress.com
regular expression על קצה הפוסט – חלק שלישי
בחלק הקודם הסברתי כיצד ניתן להגיד למנוע regex מבוסס POSIX לחפש תווים שונים. עכשיו בואו נתחיל לחבר דברים בייחד. זוכרים את ההדגמה שלי של "Hello World" ? כאשר אנחנו מחפשים משהו שהוא לא באמצע…