idkn.wordpress.com
TAChart – חלק שני
בחלק הקודם, דיברתי על קצה המזלג אודות TAChart. בשל אורך הפוסט, הוא חולק למספר חלקים, וסה"כ יהיו 4 חלקים לכל הנושא (כולל הפוסט הקודם), בשביל להקל על הקריאה. חשבתי להתחיל לפשט דברים, אז בחרתי לה…