idkn.wordpress.com
Display Quote ההמשך
עברו כבר 10 חודשים מאז שהפסקתי לעבוד על Display Quotes, אבל לאחרונה בגלל מספר סיבות, חזרתי לפרוייקט כסוג של מנוחה ורגיעה מסויימת. הדבר הראשון שעשיתי, היה להוסיף רישיון לפרוייקט בצורה רשמית. הוא כרג…