idkn.wordpress.com
קוד זה ישמיד את עצמו בעוד …
אחת הפעולות שהרבה מאוד ספריות צריכות, אבל לא קיימות בשפה, היא לבצע הודעה על כך שהקוד ישן ואינו נתמך, ומגיע משהו במקומו (או שלא). מרבית שפות התכנות, ירימו על כך חריגה כלשהי, היות ואין תמיכה לכך בתחב…