idkn.wordpress.com
ביי פדורה, חזרתי לארץ'
לפני מספר שבועות, עדכון של libc בארץ', גרם למערכת להשבר. בניגוד להרבה אחרים, משום מה אצלי הוא לא צעק אלא פשוט התקין עצמו ונשבר באמצע (מרגיש פגוע). עשיתי התקנת חירום למחשב עם פדורה 17, ומאז היו לי ה…