idkn.wordpress.com
סיכום אוגוסט פנגווין 2012
כמו בכל שנה במהלך חמש שנים אחרונות, אני מסכם את אוגוסט פנגווין. השנה אוגוסט פנגווין היה בבירת הצפון – חיפה. אני חייב לציין כי די התלבטתי השנה אם ללכת או לא, כי היו רק 3 נושאים אשר נראו לי מענ…