idkn.wordpress.com
שינוי תצורת ממשק ה IDE
גרסה 1.0 של לזרוס שהוכרזה בראשון לאפריל, לאט לאט מתקרבת לה, אבל תמיד עולה השאלה לגבי הממשק של לזרוס. ללזרוס יש יכולת לקבל "חבילות" (packages) אשר חלקן הן עבור תכנות בזמן ריצה, חלקן לזמן ת…