idkn.wordpress.com
כיוון השוק, תנועת הכלכלה
נוקיה סימנס (להבדיל מנוקיה עצמה) למי שאינו מכיר, מייצרת ציוד תקשורת כדוגמת אנטנות, ואינה קשורה למכשירים סלולריים עצמם. התחרות כיום בשוק היא בין חברות סיניות בעיקר, אשר מספקות מוצרים זולים יותר. זה …