idkn.wordpress.com
Redis – From client to execution
העברתי בפרל מונגרס הרצאה על לקוח הרדיס שאני יוצר. שעה לפני התחלת ההרצאה, קיבלתי בדיוק דוא"ל מבחור מיוון שהודה לי מקרב לב על הלקוח שעוזר לו מאוד. שזה בפני עצמו היה ממש כיף לקבל. את ההרצאה לא תו…