idkn.wordpress.com
הכרת תודה למפתחי קוד פתוח
לפני מספר חודשים קיבלתי מייל שבהתחלה הייתי בטוח כי מדובר בסוג של הנדסת אנוש, אבל לאחר בירור מאוד מעמיק, התגלה כמשהו לגמרי אמיתי. מדינה מסויימת בעולם (אשר ביקשו ממני לא לחשוף את שמה, או את הגוף המדו…