idkn.wordpress.com
באג מעניין בFirebird
ביום שישי חברה המספקת שירותים למספר בנקים ומשרדים ממשלתיים ברוסיה, דיווחה על קריסה מאוד מעניינת של Firebird בשרת שלהם. יש להם שרת בנראה ככה בשעות שנחשבות ל idle: מסתבר שכאשר שרת מסד הנתונים מגיע לה…