idkn.wordpress.com
השנה 1994, הגרסה 0.2 התכנה FPK
התגלה אוצר באחד משרתי ה FTP של הפרוייקט FPC: גרסה 0.2 של המהדר. נחמד לראות, ומומלץ להשתמש במילון גרמני אנגלי/עברי בשביל להבין.…