idkn.wordpress.com
nvidia widgets
nvidia שחררה לפני מספר שנים sdk להשתמש בAPI שהיא משחררת עבור שימוש ב OpenGL. בעקבות ה sdk, קם פרוייקט אשר יצר רכיבים גרפיים המשתמש ב API של nvidia. אנשים בלזרוס החליטו לתרגם את קבוצת הרכיבים לגישה …