idkn.wordpress.com
להבין מחרוזות
אחד הכשלים הגדולים של מי ששמע על פסקל, הוא להבין מחרוזות בשפה. רגע כתבתי מחרוזות ולא מחרוזת אחת. אז במה מדובר ? ובכן יש סדרה די גדולה של מחרוזות לשפת פסקל, ועדיין יש דיונים מה להכניס ומה מיותר.…