idkn.wordpress.com
fpGUI 0.8 שוחררה
fpGUI היא ספריית קוד פתוח, אשר נוצרה בשביל לאפשר כתיבת תכנות גרפיות אשר אינן תלויות בפלטפורמה כלשהי, ויש להם מינימום של תלויות אפשרויות – לרוב תלויות בסיסיות של הסביבה הגרפית עצמה. הפרוייקט f…