idkn.wordpress.com
Adhearsion
אחת הסיבות שאני עובד עם שפת רובי, היא לא רק בזכות השפה המדהימה (לדעתי), אלא גם בזכות הכלים שמתכנתי רובי מצליחים להביא לעולם, אשר פתאום כולם מנסים ליצור להם חיקוי, לפחות לחלק גדול מאותם כלים. כלומר …