idkn.wordpress.com
עקרון זהבה
עקרון זהבה (על שם סיפור הילדים זהבה ושלושת הדובים), המוכר גם כ"אפקט זהבה" משתמש בעצם בסיפור הילדים, ולוקח את הדייסה כדוגמה. זהבה ניסתה דייסה אחת שהיתה חמה מידי, ניסתה דייסה שהיא קרה מידי,…