idkn.wordpress.com
ניהול גמיש
אחד היתרונות של FPC על פני הרבה מהדרים אחרים של השפה הוא בכך שהוא מאפשר לנו ליצור ניהול גמיש של זיכרון, מחרוזות ועוד. הכוונה היא כמובן אספקת API אחיד, אבל לשנות את המימוש של הAPI הזה לפי מה שאנחנו …