idkn.wordpress.com
ניהול מפתחות
לאחרונה נתקלתי במספר מאמרים מעניינים אודות ניהול מפתחות. אחד מהם מסביר לעומק את המשמעות של המפתחות, והשני מדגים מה זה מפתחות רעים. חשוב להבין כי לא כל דבר שאנחנו רוצים לחפש דרכו צריך להיות מפתח. הר…