idkn.wordpress.com
עידן (אבטחת) המידע או "מידע רוצה להיות חופשי"
בעולם אבטחת המידע, שנות ה90 היו בעיקר על נושא בעיות הקשורות לניצול זיכרון על מנת להריץ קוד זדוני. בשנות ה2000 המשחק להגנת המידע היה בעיקר להגן על אתרי אינטרנט (שלצערי עדיין רובם פגיעים). מסתמן כי ה…