idkn.wordpress.com
בעיה בגישה גרפית
בשנים האחרונות אנחנו רואים מהפכה בתחום הגישה הגרפית של תוכנות וסביבות עבודה בכלל. אם פעם היתה החשיבה של "לא נוגעים במה שכולם רגילים", הרי כיום (ב3-4 שנים האחרונות), אנחנו רואים כי הרבה מא…