idkn.wordpress.com
בעיות בהתנהגות החריגות (חלק רביעי)
בחלק הקודם הסברתי איך ניתן "להרים" חריגה ברובי. העניין הוא שצריך להבין מה קורה כאשר חריגה "מורמת". ובכן יש מספר דברים שצריך להבין על חריגות ברובי: יצירת rescue "גלובלי&quot…