idkn.wordpress.com
זריקת חריגה (חלק שלישי)
בחלק הקודם הצגתי בעודף פשטות כיצד ניתן לתפוס חריגה. כמובן שיש הרבה מעבר למה שהצגתי, אבל אתעסק איתם רק בהמשך של הסדרה. עכשיו אנסה בצורה פשוטה להציג כיצד ניתן לזרוק את החריגה. ברובי ישנם 2 מתודות המג…