idkn.wordpress.com
תחביר של חריגה (חלק שני)
בחלק הקודם דיברתי בצורה כללית על ההבדל בין שגיאה, כישלון וחריגה, בחלק הזה אנסה להתחיל בתחביר של חריגה, חשוב להבין כי אני לא מדבר על טיפול בשגיאות וכשלונות, אלא רק על המצב בו הגענו לחריגה. בשפת רובי…