idkn.wordpress.com
דרושים: מתכנתי רובי בישראל
אתמול היה אירוע מדהים שארגנה חברת fiverr הישראלית, לאנשי רובי (ובעיקר rails) בישראל. בין האנשים שהגיעו היו גם אנשי SAP, אשר גם הם מפתחים בארץ ב Rails, ועוד מספר אנשים מחברות שונות כולל LINESIP כמוב…