idkn.wordpress.com
Ethernet Bonding – חלק ראשון
הקדמה בעולם הטכנולוגי הנוכחי יש דרישה גוברת להרבה מאוד תעבורה בשל הפסים הרחבים שנכנסו לבתי הלקוחות, וזמינות המכשירים הנישאים למינהם והבעיה היא שאין הרבה שינויים במבנה הנוכחי של התקשורת. כלומר כרטיס…