idkn.wordpress.com
לדרוס את כולם עם N900
ביום שישי האחרון הייתי בתל אביב והתבלבלתי קצת בדרך. המזל הוא שגם הורדתי מפות של כל האיזור שהייתי צריך להיות בו, וגם שהיה לי את ה N900, לפחות ככה חשבתי. אז הדבר הראשון שהיה מצחיק הוא שהמפות של OpenS…