idkn.wordpress.com
האם המפתחות שלכם יעילים ?
אז יצרתם טבלה ואתם הולכים לחפש לפי שדה או שדות ספציפיים את המידע שאתם מזינים אל הטבלה, אז צריך לבנות מהשדות שדרכם אתם רוצים למצוא את המידע מפתחות. הסיבה למפתחות היא פשוטה: ככה המידע יסודר ומסד הנתו…