idkn.wordpress.com
fpMake
fpMake היא מערכת בנייה, יצירת חבילות ופריסתם שכתובה בפסקל, אבל לא רק עבורה. הרעיון הוא ליצור מערכת בניה הגיונית ונוחה לעבודה, דבר שלדעתי ודעת אנשים נוספים אינו מתקיים עם gnu-Make. הסיבה ליצירת עוד …