idkn.wordpress.com
באג שהתגלה כפיטצ'ר
אתמול בזמן שניסיתי לדבג אפליקציה שכתבתי אשר עובדת עם JSON כ RPC (אבל לא בפרוטוקול של JSON-RPC) גרם למפרש של שפת רובי לדווח לי שגיאות. אחרי הרבה ניסיונות חקירה, וקצת עזרה ממאיר שהיה מחובר והחלטתי לה…