idkn.wordpress.com
שדות בוליאניים ב firebird
גרסה 3 של Firebird הולכת בין היתר להכיל שדות מסוג Boolean בתוכם. זה הפיטצ'ר שהיה במקום השלישי מבחינת הקולות בבקשות לפיתוח Firebird – כאמור בגרסה 3 הוא מתקיים. המפתח של התמיכה, השקיע המון מחשב…