idkn.wordpress.com
fpWeb – שלום עולם
עשיתי כבר סקירה ראשונים ל fpWeb, שהיא כולה היתה רק מילים. ובכן מילים זה נחמד, אבל איך אפשר ללמוד כלי מסויים אם לא משתמשים בו ? אז דבר ראשון חשוב להתקין את התמיכה של fpWeb בלזרוס, היות ושם מהיר יותר…